SPEEL MEE

 

Het HPhO is op zoek naar

strijkers (m.n. viool)
een tubaïst(e)

 

Repetities

Elke zaterdagochtend van 9:30 tot 12:30. 
Adres: Pinksterkerk, Camplaan 18 in Heemstede.

 

Informatie

Voor blazers/slagwerk: orkestmanager_blazers@hpho.nl

Voor strijkers: orkestmanager_strijkers@hpho.nl.